Khách hàng
Hạng Mục Thi Công (200 phòng khách sạn ):
- Tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống điện nhẹ ELV.
- Triển khai toàn bộ hệ thống Mạng & Wifi.
- Hệ thống camera IP Vision.
- Hệ thống truyền hình số Full HD trên nền tảng iptv của LG, SamSung.
- Hệ thống âm thanh Toa.
- Hệ thống tổng đài Voice Ip: Grandstream.
- Đào tạo IT vận hành hệ thống.

 

Mr. Hiếu

CEO