Lĩnh vực hoạt độngTư vấn, thiết kế, triển khai và thi công hệ thống điện nhẹ (ELV SYSTEM)


Công nghệ lưu trữ và máy chủ

Hệ thống video intercom

Thiết kế và triển khai hệ thống Hệ thống video intercom
Công nghệ lưu trữ và máy chủ

Hệ thống quản lý bãi giữ xe thông minh

Thiết kế và triển khai hệ thống bãi giữ xe thông minh
Công nghệ lưu trữ và máy chủ

Hệ thống camera

Thiết kế và triển khai hệ thống camera
Công nghệ lưu trữ và máy chủ

Hệ thống tổng đài

Thiết kế và triển khai hệ thống tổng đài
Công nghệ lưu trữ và máy chủ

Hệ thống báo động - báo cháy

Thiết kế và triển khai hệ thống báo động - báo cháy
Công nghệ lưu trữ và máy chủ

Hệ thống kiểm soát truy cập - khóa cửa

Thiết kế và triển khai hệ thống kiểm soát truy cập - khóa cửa
Công nghệ lưu trữ và máy chủ

Hệ thống âm thanh

Thiết kế và triển khai hệ thống âm thanh
Công nghệ lưu trữ và máy chủ

Hệ thống mạng - Hệ thống wifi

Thiết kế và triển khai hệ thống mạng - hệ thống wifi
Công nghệ lưu trữ và máy chủ

Hệ thống truyền hình

Thiết kế và triển khai hệ thống truyền hình
Mr. Hiếu

CEO