Khách hàng
Hạng Mục Thi Công (200 villas, 1 building : 400 phòng ):

- Tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống điện nhẹ ELV.

- Triển khai toàn bộ hệ thống Mạng & Wifi.

- Hệ thống camera IP Vision.

- Hệ thống truyền hình số Full HD trên nền tảng IP TV của LG, SamSung.

- Hệ thống âm thanh Toa.

- Hệ thống tổng đài Voice Ip.

- Đào tạo IT vận hành hệ thống.

Mr. Hiếu

CEO