Khách hàng
Hạng Mục Thi Công (241 villas + 1 building: 150 phòng):

- Tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống điện nhẹ ELV.

- Triển khai toàn bộ hệ thống Mạng & Wifi.

- Hệ thống camera IP Vision.

- Hệ thống truyền hình số Full HD trên nền tảng IP TV của LG, SamSung.

- Hệ thống âm thanh Toa.

- Hệ thống tổng đài Voice Ip.

- Đào tạo IT vận hành hệ thống.

Mr. Hiếu

CEO