Customers
Hạng Mục Thi Công (100 phòng khách sạn ):

- Tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống điện nhẹ ELV

- Triển khai toàn bộ hệ thống Mạng & Wifi (Cisco , Ignitenet )

- Hệ thống camera IP vision

- Hệ thống truyền hình số Full HD trên nền tảng iptv của LG, SamSung

- Hệ thống âm thanh Toa

- Hệ thống tổng đài Voice Ip: Grandstream

- Đào tạo IT vận hành hệ thống

- Cho thuê dịch vụ IT Part-Time.

 

Mr. Hiếu

CEO